Dagcentrum Kalebas

Dagcentrum De Kalebas biedt een kwalitatief en zinvolle dagbesteding aan voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een mentale en/of fysieke beperking eventueel in combinatie met Autisme Spectrum Stoornissen. 

In De Kalebas vinden wij het belangrijk dat de deelnemers zelf kunnen bepalen op welke manier hun persoonlijke dagbesteding vorm krijgt. We realiseren daarom een flexibel aanbod aan activiteiten en ateliers, zowel binnen als buiten de muren van het dagcentrum. Zo trachten we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en talenten van de deelnemers en kunnen we hun persoonlijke groei en ontplooiing stimuleren. 

Onder atelierwerking kunnen gebruikers interessante ateliers volgen zoals computer- ,bakkers-, tuin-, muziek- en crea-atelier. Daarnaast nemen we ook sport en beweging mee op in het programma en zetten we graag onze snoezelruimtes open voor gebruik. Onze focus ligt ook op inclusieve en/of arbeidsgerichte activiteiten, aangepast aan de wensen en talenten van onze gebruikers. Tot slot lanceert het dagcentrum doorheen het jaar zowel recreatieve als leerrijke uitstappen, activiteiten en evenementen.

De Kalebas biedt ook de mogelijkheid tot opvang voor en na de dagbesteding. We voorzien in een eigen vervoersdienst die gebruikers van en naar het centrum kan brengen. Tot slot kan indien gewenst ’s middags ook een warme maaltijd worden genuttigd.

In september 2019 openen we het dagcentrum binnen de gebouwen van Het Balanske. Begin 2020 verwachten we de eerste steenlegging van de nieuwbouw voor dit dagcentrum – eveneens op hetzelfde adres. Vanaf het voorjaar 2021 zal het dagcentrum zo over een volwaardige, eigen plek beschikken.

De folder van het dagcentrum vindt u hier terug.

Heeft u vragen over de werking of tarieven van het dagcentrum? Contacteer coördinator Silke Willems telefonisch via 016 63 90 21 of via mail.