Welkom, vrijwilliger

Tijdens het weekend mogen we in Het Balanske gezinnen in onze snoezel ontvangen. 

Om het onthaalteam te versterken, zoeken we extra lieve mensen die dit onthaal met hart en ziel willen doen.

Je verwelkomt de gezinnen (met een kind met beperking) die gedurende 90 min komen snoezelen en staat paraat als ze een vraagje hebben. Je geeft zelf aan wanneer je kan!

Het Balanske mag rekenen op een vrijwilligersteam van 300 enthousiaste mensen die onze organisatie een warm hart toedragen. Zij begeleiden weekendactiviteiten, staan in voor de organisatie van uitstappen of garanderen onze dagelijkse werking.

Zonder hen is er geen Balanske! Onze werking groeit ook almaar, met naast het vrijetijdszorgcentrum intussen ook dagcentrum De Kalebas en kinderdagverblijf De Bal, dus kunnen we extra helpende handen altijd gebruiken.

Mogelijk kriebelt het ook bij jou om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Heb je vragen of interesse, dan vernemen we dat graag!

Scroll hier door onze foto's en maak kennis met enkele van onze topvrijwilligers! Uiteraard zijn ze met veel meer!

Vrijwilligerswerk bij Het Balanske

Wat verwachten wij?

Om als vrijwilliger aan de slag te gaan, heb je geen diploma nodig. Je kunnen inleven in de leefwereld van onze gebruikers, tijd, kennis en ervaring willen opdoen is belangrijk. Om het vrijwilligerswerk tot een succes te maken, zijn alleen een gezonde dosis humor, geduld en doorzettingsvermogen nodig.


Wat kan je verwachten als vrijwilliger?

Je wordt ondersteund door een team van beroepskrachten en coördinatoren. Vrijwilligerswerk is per definitie onbezoldigd. Je kan rekenen op fijne werkomstandigheden, een goede sfeer en waardering. Wij zorgen ook voor een verzekering, vorming en ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers.

Waarom vrijwilligerswerk?

Uit bevraging bij onze vrijwilligers waarom zij vrijwilligerswerk verrichten, volgt deze top 5:

  1. Mensen helpen
  2. Ontmoeten en samenzijn
  3. Zinvolle tijdsbesteding
  4. Ervaring opdoen
  5. Zelfontwikkeling

Vrijwilligersvacatures

We proberen binnen onze organisatie uit te gaan van de sterkte van iedereen en te zoeken naar een specifieke invulling van het vrijwilligerswerk.

Elke vrijwilliger kan zijn schouder wel onder een bepaalde dienst zetten. Dat kan als begeleiding van een activiteit of logistiek ondersteunend. Wij zoeken vrijwilligers voor deze diensten:

Wat?

Voor wie?

Wanneer?

Begeleider Leren Spelen

Voor kinderen en jongeren

Tweewekelijks op woensdagnamiddag of zaterdag, na overleg

Begeleider Studio Brus

Broers en zussen van een kind met beperking

Eenmaal per maand

Leden gezinnen voor gezinnen

Inrichten gezinsactiviteiten

Tijdens vastgelegde bijeenkomsten

Chauffeur dagcentrum De Kalebas

Ophalen en thuisbrengen van deelnemers met ons busje

Op sporadische basis, als reserve of op een vaste weekdag

Onthaalvrijwilliger snoezelsessies 

Verwelkomen van gezinnen die komen snoezelen

Op vastgelegde momenten tijdens het weekend

Begeleider Club SOS

Activiteiten en praatcafé voor jongvolwassenen, in Leuven

Op vastgelegde zaterdagavonden

Thuisoppas

Oppas op kinderen met een beperking

Na overleg

               Begeleider cybersnoezel          Voor kinderen en jongeren, om digitale vaardigheden aan te scherpen                 Op afspraak op zaterdagvoormiddag

FAQ's over vrijwilligerswerk

Hoe zit dat met de belastingen?

Een vergoeding voor vrijwilligerswerk is geen loon of inkomen. Het is een terugbetaling van je kosten. De onkostenvergoeding mag maximum 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar bedragen voor inkomsten 2023, aanslagjaar 2024. Opgelet: dat geldt voor al het vrijwilligerswerk samen van één vrijwilliger!
Meer info vind je hier.

Wie mag vrijwilligen? 

Iedereen mag vrijwilligen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Sommige mensen moeten eerst wat zaken in orde brengen voor ze mogen vrijwilligen. Als je dat niet doet, loop je het risico (een deel van) je uitkering te verliezen. Volg je de regels, hoef je niets te vrezen! Wees dus zeker in orde met je persoonlijke (beroeps)situatie. 

Het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk heeft alles mooi op een rijtje gezet in dit overzicht.

Wanneer moet ik als vrijwilliger beschikbaar zijn?

Sommige vrijwilligers zijn wekelijks gedurende vastgelegde tijdstippen aan de slag, andere ondersteunen onze activiteiten of zijn als onthaalvrijwilliger actief.
Hoe jij jouw tijd invult, kunnen we van naderbij bekijken.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij het Balanske? 

Neem contact op

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief