Leren spelen

Speciaal voor kinderen met een autisme spectrumstoornis organiseert Het Balanske de dienst Leren Spelen.

Leren Spelen is een activiteit waarbij kinderen met autisme spectrumstoornis onder individuele begeleiding hun spelvaardigheid oefenen en op een zinvolle manier leren omgaan met speelgoed.

Via spel worden deze kinderen ook gestimuleerd om sociale vaardigheden te verwerven zoals oogcontact maken, beurt afwachten, zich inleven enz…

Ouders spelen een centrale rol in de spelontwikkeling van hun kind. Via nuttige tips en nieuwe ideeën worden ouders betrokken bij het leerproces. Samen spelen met het kind kan op die manier uitgroeien tot een leuke en aangename gezinsactiviteit.

Leren Spelen zoekt enthousiaste vrijwilligers om een deelnemer te begeleiden op weg naar super leuk spelplezier. Voel jij je geroepen? Neem dan contact op met Sophie Massy voor meer uitleg (sophie@balanske.be).

logo-drk

Het Balanske is een gezinsactiviteitencentrum voor personen met een handicap en hun gezin


Met de steun van