Vormingscel voor ouders

De vormingscel van het Balanske nodigt eveneens deskundigen uit om bepaalde thema’s duidelijk toe te lichten. Op deze informatieve momenten zijn ook professionelen welkom. Samen leggen we de puzzel!

De vormingen van Het Balanske worden geselecteerd op basis van interesses of vragen. Voor 2021 hebben we alvast volgende vormingen. Als ze niet fysiek kunnen doorgaan, bieden we de vorming online aan.

- 23 januari 2021: vorming PVF door Absoluut vzw. Inschrijven kan vanaf 4 januari. 

- 27 februari 2021: bewindvoering door emeritus – vrederechter Walter Niewold, met als onderwerpen: "wat houdt bewindvoering allemaal in, welke documenten moet ik
allemaal in orde brengen voor de vrederechter…?  Inschrijven kan vanaf 6 februari.

- 23 april 2021: Emilie Coppens van de FOD sociale zekerheid geeft vorming over erfenis. Welke impact heeft een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming op de erfenis van een persoon met een beperking. -

- 23 oktober 2021: Tine Willemse van CM geeft vorming over snippervoorzieningen. Op welke (kleine) (extra) financiële tegemoetkomingen hebben personen met een beperking rechten. Dit kan gaan van extra tegemoetkomingen op de aanschaf van een gsm tot pampers en meer...

Heb je interesse in één van deze vormingen? Geef alvast een seintje aan coördinator Sophie Massy.