20 augustus 2020

Vacature deeltijds kinderbegeleider

De Bal zoekt voor een vervanging naar een deeltijds kinderbegeleider 40%.

Ben jij een zorgzame kinderbegeleider die graag mee wil instaan voor de zorg van onze 22 kindjes?
Dan zoeken we jou!

Hier vind je de volledige vacature:


Kinderdagverblijf De Bal is een inclusieve groepsopvang voor kinderen met en zonder beperking. Wij zijn een kleinschalig, huiselijk kinderdagverblijf met 22 vergunde plaatsen. Je vindt ons op het domein van vrijetijdszorgcentrum Het Balanske.Als kinderbegeleid(st)er zal je werken met baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar.

Concreet bestaat jouw takenpakket onder meer uit volgende activiteiten:

· Een vertrouwensband opbouwen met de kinderen en hun context

· Organiseren en begeleiden van activiteiten

· Verzorgende taken

· Serveren van maaltijden aan kinderen

· Logistieke en administratieve taken

· Actief deelnemen aan overlegmomenten

Profiel

Je beschikt over een diploma erkend door Kind en Gezin. Daarnaast kan je een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen om te mogen werken met kinderen. Een eerste werkervaringis een pluspunt maar zeker geen vereiste.

Jobgerelateerde competenties

 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Werken met kinderen: Kinderen met een beperking (motorisch, mentaal)
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk vervangingscontract van 40 %, minimaal tot eind oktober met kans op verlenging.

o Uurrooster: maandag en dinsdag een hele dag

o Startdatum: vanaf 1 september 2020

Je komt terecht in een kleinschalig team, waar huiselijkheid voorop staat.

Verloning volgens de barema’s van PC 331