03 mei 2022

Bevraging voor ouders/gebruikers

Met Het Balanske voeren we dit jaar een bevraging uit, om de werking en diensten van Het Balanske in kaart te brengen en te optimaliseren, en om jouw ervaring en de noden rond vrijetijdsbeleving van jouw kind te leren kennen.

De bevraging gebeurt anoniem. Je mag altijd uw emailadres noteren zodat wij je op de hoogte kunnen houden over de resultaten van deze bevraging, en hoe wij hier mogelijk een gevolg aan kunnen geven.

De bevraging vind je hier

Heel erg bedankt voor jouw medewerking!