03 december 2021

Corona-update: indoor activiteiten niet meer toegestaan

Met de nieuwe verstrengde coronamaatregelen van vandaag 3 december zullen we onze indoor activiteiten opnieuw een halt moeten toeroepen.

Concreet betekent dit dat volgende activiteiten komende weken niet zullen doorgaan, vanaf morgen tot en met 20 december:

- Speel-eo-doe van zaterdag 4 december
- Studio Brus op vrijdag 10 december
- crea op zaterdag 11 december
- Lillebie op zaterdag 18 december
- Club SOS op zaterdag 18 december

De wekelijkse ateliers - muziek, Balanske Band, Leren Spelen, cybersnoezel - zullen we ook weer moeten stil leggen.

Onze sportdiensten dans, omnisport, Kick-Fun, UBW en G-basket mogen wel hun lessen en trainingen verderzetten. Zonder tegenbericht van de verantwoordelijke coördinator kunnen deze doorgaan.

Onze snoezel en watersnoezel mogen gebruikt worden door gezinnen. Tussen elke sessie ontsmetten we nog steeds grondig, zodat we voor ieder een hygiënische snoezelsessie garanderen.
Voorzieningen en scholen kunnen we omwille van hun groepsbezoek tijdelijk niet toelaten.

Deze maatregelen gelden tot aan het nieuwe overlegcomité dat op 20 december gepland staat. Tot dan wachten wij ook af of de geplande speeldagen tijdens de kerstvakantie zullen kunnen doorgaan.

Wij hopen dat het aantal besmettingen mag dalen, zodat we op 20 december beter nieuws mogen ontvangen en zo ook beter nieuws aan jullie kunnen bezorgen.

Nu zullen we even moeten overgaan op een stille, maar hopelijk ook gezonde decembermaand.

Heel erg bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Wij wensen jullie alle goeds toe!