15 mei 2020

Eindelijk goed nieuws: we mogen (gedeeltelijk) heropstarten

Na twee lange maanden van lockdown kunnen het vrijetijdszorgcentrum en dagcentrum De Kalebas hun diensten en dagaanbod (gedeeltelijk) heropenen en dit onder strikte voorwaarden.
De heropening en de versoepeling of verstrenging van de maatregelen blijft steeds onder voorbehoud en in overeenstemming met de richtlijnen van de federale overheid. Wij evalueren dus continu en sturen bij.

Vele van onze diensten kunnen omwille van groepsgebeuren of fysiek contact nog niet heropstarten. Zo moeten we helaas nog een halt toeroepen aan:

 • Balanskeband
 • Crea-atelier
 • Club Samen Op Stap
 • Move!
 • Alle sportdiensten: dans, omnisport, tandemfietsen, G-basketbal, United By Wheels
 • Alle (dag)activiteiten gezinswerking: spel- en oudernamiddagen, brussenwerking
 • Alle vormingsactiviteiten
 • Ook de watersnoezel mag niet heropenen omdat het om een privé-sauna gaat en daar nog geen toelating voor gegeven is.

Wel mogen opstarten, onder de voorwaarden:

 • Snoezelen

We zijn blij dat we onze snoezel weer kunnen openen, zodat iedereen die er nood aan heeft, weer kan komen ontspannen.
Als je wil reserveren als gezin of groep, er zijn nog vrije momenten de komende weken. Zie verder in deze nieuwsbrief.

 • Muziekatelier

- De deelnemers aan ons muziekatelier kunnen weer samen met de muziekleerkracht aan de slag.
- De sessie zal wel vijf minuutjes eerder eindigen om de gebruikte instrumenten kunnen reinigen.

Wanneer we voldoende vrijwilligers kunnen inzetten voor deze diensten, kunnen ook deze weer worden opgestart:

 • Cybersnoezelen
 • Leren Spelen
 • Lillebie
 • Thuisoppas

Van zodra een opstart mogelijk is, verwittigen wij alle deelnemers en melden wij het goede nieuws uiteraard ook via een extra mailing.

Of de gezinsvakanties en speelpleinwerking tijdens de zomervakantie kunnen doorgaan, is nog niet zeker. We wachten op de beslissing en richtlijnen van de federale overheid die hopelijk eind mei/begin juni zullen gecommuniceerd worden.

Voor al onze gasten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers hanteren we bij deze heropstart uiteraard enkele voorzorgsmaatregelen:

 • Wie ziek is, blijft thuis. Bij acute symptomen verwittig je de leidend coördinator of directie.
 • Hoesten of niezen doe je in de elleboog.
 • Waak over een veilige afstand van 1,5 meter.
 • Handhygiëne is noodzakelijk: was de handen en ontsmet met alcoholgel.
 • Een mondmasker dragen is aanbevolen en verplicht voor vrijwilligers en personeel, wanneer een veilige afstand van 1,5 meter niet verzekerd kan worden. Voor onze gasten of bezoekers is het dragen van een mondmasker niet verplicht.

We zijn er nog niet helemaal, maar we doen er alles aan om iedereen snel weer te kunnen verwelkomen en te kunnen laten deelnemen aan zijn of haar activiteit.