29 september 2022

Feestelijk Kabaske is uit!

Met 30 jaar Het Balanske op de teller hebben we heel wat te vertellen. In het verjaardagsnummer van 't Kabaske blikken met enkele vrijwilligers terug. 

We gaan even terug in de tijd en doen een babbel met oud-bestuursleden Maj Van Oekelen en Richard Huts.

Daarnaast interviewden we ook oud-animator Kristel Vettenburg, samen met huidig animator Lucas Vermeir.
Katleen Celis vertelt meer over Lillebie en kookouders Christine en André vertellen waarom het zo fijn is op gezinsvakantie augustus!
En natuurlijk... heel veel foto's!
Veel leesplezier!

Je kan het Kabaske hier in kijken en ook altijd terug vinden op onze magazine-pagina.