05 september 2017

Gastronomisch diner op zaterdag 14 oktober

Het Balanske heeft het genoegen u, uw familie, vrienden en zakenrelaties uit te nodigen op hun éénentwintigste Gastronomisch Diner dat doorgaat op zaterdag 14 oktober 2017. U kiest zelf uw tafelgenoten, wij zorgen voor de rest.

Het Balanske heeft een jarenlange traditie in het aanbieden van activiteiten op maat voor onze deelnemers met meervoudige beperkingen. Ook de volgende jaren willen we hierin nog beter worden. Daarom zullen er concrete verbeteringen aangebracht worden in onze ruimtes. De opbrengst van dit diner zal hierin een extra duwtje kunnen betekenen.

Maar u kunt ook anders steunen: Omdat Het Balanske fiscale attesten mag uitschrijven, zijn er ook mogelijkheden bij allerlei festiviteiten: een geboorte, een verjaardagsfeest, een communiefeest, een huwelijksfeest, een jubileum, een pensionering, enz …Misschien verkiest u een gift aan Het Balanske liever dan een persoonlijk geschenk?Voor personen zonder kinderen is ook het opstellen van een duolegaat erg interessant voor de erfgenamen en voor Het Balanske. Contacteer uw notaris of Het Balanske voor meer info.
Spreek erover met uw familie, vriend, kennis, collega, buur, … want onbekend is onbemind!


Deelname in de kosten: 70 Euro (aangepaste geselecteerde wijnen inbegrepen). Gezien het beperkt aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk en wordt afgesloten op 08/10/2017. Geef bij betaling het aantal personen aan en met wie u samen aan tafel wil zitten. BE97 7343 5718 7149


Komen jullie ook eten voor ons goede doel?

  • Zaterdag 14 oktober 2017
  • Het aperitief wordt geserveerd om 19u00 stipt
  • In de Breughel-zaal van het Gemeenschapscentrum De Maere
  • Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge