21 augustus 2020

Giften nu voor 60% fiscaal aftrekbaar

Goed nieuws: giften zijn voor de rest van dit jaar fiscaal aftrekbaar tot 60%. Dat betekent dat je bij een gift meer van de belastingen terugkrijgt!

Met deze maatregel komt de regering verenigingen en vzw's tegemoet in deze moeilijke periode. 

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Wanneer je een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert de belasting met € 60. Dat attest maak je het komende jaar over bij de belastingaangifte.

Giften en schenkingen vormen voor ons een belangrijke bron om de werking en de instandhouding van onze activiteiten en diensten blijvend te garanderen.

Wil jij een gift overmaken? Dat kan op het rekeningnummer BE97 734 3571 87149 van Het Balanske met als mededeling ‘gift 2020’.