22 januari 2019

Handige tool voor mensen met verstandelijke beperking om de trein te nemen

Om tegemoet te komen aan de leerbehoeften en de behoefte aan autonomie van mensen met begrips- en oriëntatieproblemen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, heeft NMBS de tool ‘Ik durf de trein te nemen’ online geplaatst. De tool werd uitgewerkt in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking en met verschillende organisaties.

NMBS stelt alles in het werk om de toegankelijkheid van haar treinen en stations verder te verbeteren. Het is in dat kader dat NMBS verschillende diensten op poten heeft gezet om de verplaatsingen van haar reizigers te vergemakkelijken. Zo biedt NMBS-personeel persoonlijke assistentie aan personen met beperkte mobiliteit. De meeste van die diensten richten zich tot mensen met een fysieke beperking1, al is het ook voor mensen met een verstandelijke beperking geen evidentie om alleen met de trein te reizen.

Voor deze reizigers kan het moeilijk zijn om hun weg te vinden in de grote stations, om de juiste informatie te vinden en te lezen, de automaat te gebruiken om een ticket te kopen, hulp te vragen of om zich aan te passen bij onverwachte omstandigheden, zoals een spoorverandering.

Om hen te helpen zelfstandig met de trein te reizen, heeft NMBS de leergids ‘Ik durf de trein te nemen! Mijn leergids om alleen te reizen’ samengesteld. Deze tool werd speciaal ontworpen voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en hun begeleiders (familie, maatschappelijk assistent, opvoeder enz.). Meer algemeen richt deze gids richt zich tot iedereen die problemen ondervindt om de weg te vinden of informatie te lezen en te begrijpen.

De gids werd uitgewerkt samen met personen met een verstandelijke beperking, gespecialiseerde vzw’s - Inclusion, Inclusie Vlaanderen en Edelweiss - en in samenwerking met de NHRPH (Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap) en Unia.

De gids kan worden gedownload en aangepast aan de specifieke behoeften van elke reiziger en aan de treinreis die hij of zij wil maken. De geïllustreerde gids geeft in aangepaste taal2 alle informatie die de klant nodig heeft om zijn reis voor te bereiden, zijn weg te vinden, een ticket te kopen via verschillende kanalen en assistentie te krijgen voor en tijdens zijn reis, hetzij door het NMBS-personeel, of via telefoon in de stations.