03 mei 2019

Het Balanske werft aan: leidend coördinator

Het Balanske zoekt een fulltime leidend coördinator. Als leidend coördinator zal u enerzijds de rol opnemen van coördinator van het vrijetijdscentrum en anderzijds algemeen coördinerende taken opnemen binnen de grotere Balanske-groep (vrijetijdszorgcentrum, dagcentrum en kinderdagverblijf):

Als leidend coördinator zal u enerzijds de rol opnemen van coördinator van het vrijetijdscentrum en anderzijds algemeen coördinerende taken opnemen binnen de grotere Balanske-groep (vrijetijdszorgcentrum, dagcentrum en kinderdagverblijf):

Opdrachten binnen het vrijetijdszorgcentrum:

- Personeelsverantwoordelijke: selecties en aanwervingen, opvolging administratief coördinator, planning, functioneringsgesprekken, wekelijkse teamvergaderingen, ….
- Inhoudelijke ondersteuning en opvolging van de personeelsleden en verder uitwerken van projecten en werkingsdoelen in functie van de missie en visie.
- Behandelen van subsidiedossiers overheden: aanvragen indienen, werkingsverslagen opstellen en declaraties indienen.
- Verantwoordelijke databeheer en GDPR.
- Aanspreekpunt voor penningmeester en boekhouding.
- Lid van het stuurgroepcomité
- Externe samenwerkingen: zetelen in het provinciaal overleg, deelnemen aan vergaderingen georganiseerd door het VAPH en andere overlegorganen.
- Aanspreekpunt voor vrijwilligers en derden over de werking van het centrum.
- Coördinator van een aantal vrijetijdszorgdiensten: watersnoezelen, tandemfietsen, UBW, dans en omnisport en G-Basketbal

Opdrachten binnen de Balanske-groep

- Hoofd van het personeel: opvolgen van selecties en aanwervingen, opvolgen van het goed functioneren van de personeelsleden en hierover regelmatig terugkoppelen naar de Raad van Bestuur.
- Organiseren van een overlegplatform tussen de verschillende coördinatoren van de Balanske groep, opvolgen van de coördinator communicatie en de coördinator administratie.
- Lid van de verschillende beheerscomités (Het Balanske, De Bal en De Kalebas)
- Deelnemen aan begrotingsbesprekingen en hierin advies verschaffen.
- Actief meewerken aan een duidelijke missie en visie van de groep en implementatie ervan binnen de verschillende afdelingen.
- Samenwerken en ondersteunen van de voorzitter en eindverantwoordelijke van het centrum.
- Verdere uitbouw van het netwerk en deelnemen aan vergaderingen georganiseerd vanuit het VAPH en/of Kind en Gezin.

Jobcompetenties

Om in aanmerking te komen voor deze job hechten wij veel belang aan volgende punten:

- Je bent minimaal in het bezit van een Master-diploma binnen een menswetenschappelijke studierichting.
- leidinggevende vaardigheden
- Je bent een echte people-person. Je kan goed omgaan met mensen, beschikt over voldoende inlevingsvermogen en kan makkelijk inschatten wat mensen nodig hebben. Je bent een communicator en kan mensen goed motiveren.
- Je beschikt over oplossingsgerichte vaardigheden, kan zelfstandig werken en plannen.
- Je beschikt over een vlotte schrijfstijl en deinst niet terug voor het schrijven van inhoudelijke en cijfermatige subsidie- en/of projectdossiers.
- Je bent flexibel en bent bereid tot het deelnemen aan avond- en weekendvergaderingen.

Aanbod

Contract van bepaalde duur voor 1 jaar, na een gunstige evaluatie verkrijg je een contract van onbepaalde duur. Verloning volgens PC 329.01.

Sollicitaties

HET BALANSKE
t.a.v. Marlies Hartman
Halensebaan 2
3390 TIELT-WINGE

Solliciteren kan via mail of schriftelijk met cv en sollicitatiebrief t.a.v. Marlies Hartman vóór 21/5/2019 op bovenstaand adres of via marlies@balanske.be.