01 maart 2019

Het dagcentrum is De Kalebas gedoopt

Met De Kalebas hebben we nu ook een naam voor het toekomstige dagcentrum. De voorbereidingen voor de opstart van het dagcentrum zijn volop aan de gang.

De naam is verrassend, maar ergens ook wel logisch gekzoen. Niet alleen vind je de letters van ‘kalebas’ bijna allemaal terug in ‘Balanske’. Een kalebas is een zachte vrucht die door goede zorgen volgroeit. Dat willen we met ons dagcentrum helemaal beogen.

Met de komst van het dagcentrum ‘De Kalebas’ – erkend als vergund zorgaanbieder bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) – wordt het aanbod van Het Balanske verder uitgebreid. In september 2019 opent het dagcentrum binnen de gebouwen van Het Balanske. In de loop van 2019 verwachten we de eerstesteenlegging van de nieuwbouw voor dit dagcentrum – eveneens op hetzelfde adres. In de toekomst zal het dagcentrum zo over een volwaardige, eigen plek beschikken.

“We spreken schoolverlaters en jongvolwassenen vanaf 18 jaar aan om bij ons een leuke, zinvolle dagbesteding te komen volgen. Dat kan tijdens de weekdagen van 9 tot 16 uur, maar ook tijdens de weekends. Het centrum stimuleert inclusieve werking en maatschappelijke participatie”, licht coördinator Silke Willems toe. Het uitgebreide aanbod richt zich naar creatieve, sportieve, arbeidsgerichte en recreatieve activiteiten. “Zo kunnen onze gasten een bakkers-, tuin-, muziek-, crea- en cyberatelier volgen. Daarnaast nemen we ook sport en beweging mee op in het programma en zetten we graag onze snoezelruimtes open voor gebruik. Doorheen het jaar lanceert het dagcentrum uitstappen en organiseren we een dansfeest en barbecue”, aldus Silke Willems.

Voor de begeleiding van de ateliers schakelen we professionele medewerkers in. Maar we zijn ook nog op naar vrijwilligers die extra ondersteuning willen bieden. 

Voel jij geroepen om vanaf september ons team te versterken als vrijwilliger? Neem contact met Silke Willems