08 maart 2022

Inschrijvingen speelpleinwerking zomervakantie geopend

De leukste vakanties? Die breng je door op de vakantiewerking van Het Balanske! De inschrijvingen voor de zomervakantie zijn geopend.

Op de vakantiewerking staat onze animatorenploeg klaar met een leuk en gevarieerd programma. De speelpleinwerking is er voor de kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar.

Er wordt gewerkt in een weekthema: de animatoren werken een toneeltje en een fris programma van spelactiviteiten uit binnen dat thema.

De kinderen worden op basis van leeftijd en mogelijkheden verdeeld in groepen van ongeveer tien. Een coördinator, 3 à 4 hoofdanimatoren en een grote groep animatoren leiden het geheel in goede banen.

Naast de vakantiewerking in Het Balanske organiseren we ook vakantiewerking op verplaatsing. Kinderen met een beperking krijgen de kans om tijdens de 3 eerste weken van juli onder begeleiding van een Balanske-animator te gaan meespelen op Speelplein Groene Zone in Heverlee. Tijdens de 7e week van de zomervakantie organiseren we ook een tienerweek op verplaatsing. Deze week vindt plaats in de lokalen van de Parkschool in Leuven.

Meer info in de brochure.

Inschrijven zomervakantie 2022

De zomervakantie betekent zes weken plezier tijdens onze speelpleinwerking.
Inschrijven voor de zomervakantie kan nog tot en met 20 maart 2022 via dit formulier.

Prijs en sociaal tarief

Voor een dag vakantiewerking betaal je 20 euro (of 6 euro in sociaal tarief).

Indien meer dan 1 kind van hetzelfde gezin wordt ingeschreven wordt een korting van 20% per bijkomende inschrijving toegekend. Voor vragen in verband met sociaal tarief kan je bij Lotte Uytterhoeven terecht.

In verband met annulatie van de vakantiewerking

Na bevestiging van de inschrijving door de coördinator wordt gevraagd om tijdig de betaling in orde te brengen. Annulatie dient ook tijdig te gebeuren. Dank om hiermee rekening te houden!

  • Bij vroegtijdige annulatie zijn wij genoodzaakt om 20 procent van het bedrag in rekening te brengen, omwille van administratiekosten.
  • Bij laattijdige annulatie zijn wij genoodzaakt om het hele bedrag in rekening te brengen.
  • Ouders kunnen bij Fien Meesters terecht voor inschrijvingen en vragen.