13 oktober 2020

Maatregelen verstrengd, maar activiteiten blijven doorgaan

Activiteiten binnen het jeugdwerk en sport gaan van code geel naar code oranje, waardoor verstrenging van de maatregelen opnieuw noodzakelijk is en onze werking zich aanpast naar ieders veiligheid. Het Balanske tracht alle activiteiten te laten doorgaan, maar zal soms alternatieven moeten voorzien.

Concreet voor onze diensten betekent dit het volgende:

👉 Lillebie: bubbel van max. 50, social distancing is niet noodzakelijk, begeleiders dragen een mondmasker.

👉 Spelnamiddagen en Studio Brus: bubbel van max. 20 (indoor) en max. 50 (outdoor), social distancing is niet noodzakelijk, begeleiders en +12-jarigen dragen een mondmasker.

👉 Club SOS en MOVE!: bubbel van max. 50, mits social distancing, begeleiders en deelnemers dragen een mondmasker.

👉 Crea: bubbel van max. 20, social distancing is niet noodzakelijk, begeleiders en +12-jarigen dragen een mondmasker.

👉 De 1-op-1 begeleide activiteiten zoals het muziekatelier, cybersnoezel en leren spelen kunnen blijven doorgaan. De begeleider en wie ouder is dan 12 jaar, draagt een mondmasker. Er wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden.

👉 Gezien de sportdiensten (dans, omnisport, G-basket, UBW) allen indoor doorgaan en vooral +12-jarigen deelnemen, kunnen zij enkel doorgaan (max. 50) als dit contactloos kan. We zetten in op aangepaste trainingssessies en individueel bewegen. Begeleiders en deelnemers moeten geen mondmasker dragen tijdens het sporten, maar wel bij aankomst en bij verplaatsing in het gebouw.
Het seizoen van de tandemfietsers zat er al op. Zij kijken uit naar het voorjaar 2021.

Binnen de verdere werking:

👉De geplande snoezel- en watersnoezelsessies kunnen doorgaan. We blijven rekening houden met een maximum van 15 personen voor de snoezel, en een maximum van 6 personen voor de watersnoezel, zowel voor gezinnen als voor groepen. We behouden dezelfde preventieve maatregelen.

👉 Vakantiewerking tijdens de herfstvakantie zal in een kleinere groep plaatsvinden. De deelnemers worden door de coördinator op de hoogte gebracht.

👉 Thuisoppas kan aangevraagd worden. Houd rekening met het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstand.

👉 Vormingen kunnen fysiek doorgaan met de nodige maatregelen, en zijn met de school of organisatie af te stemmen. Ook een online vorming is mogelijk.

👉 Vrijetijdstrajectbegeleiding kan doorgaan, met aandacht voor de preventiemaatregelen, bij voorkeur online of telefonisch.

👉 De werking van kinderdagverblijf De Bal en dagopvang De Kalebas blijft voorlopig ongewijzigd.

De verantwoordelijke coördinator van elke dienst informeert in de aanloop naar de volgende activiteit alle deelnemers over de specifieke maatregelen.

Wanneer de overheid de maatregelen versoepelt of verstrengt, houden we je meteen op de hoogte.

Blijf het gezond houden! Samen sterk!