05 februari 2019

Meer financiële middelen voor personen met een handicap

Vlaanderen investeert in 2019 niet minder dan 100 miljoen euro om personen met een handicap te versterken. De verdeling van deze bijkomende middelen is net goedgekeurd.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee komen we de belofte na om deze legislatuur bijkomend 330 miljoen euro te hebben geïnvesteerd voor personen met een handicap.”

De weg naar stelselmatig meer zorggarantie wordt daarmee substantieel verder doorgetrokken. De middelen gaan naar de meest prioritaire vraagstellers. Een grote meerderheid van wie nog wacht op een persoonsvolgend budget heeft intussen ook al een andere vorm van ondersteuning. In tegenstelling tot voor de start van de persoonsvolgende financiering, beschikken mensen nu al bij een vermoeden van handicap over beduidend meer mogelijkheden op, al dan niet gespecialiseerde, ondersteuning via een zorgbudget of rechtstreeks toegankelijke hulp. De middelen worden zoveel mogelijk ingezet daar waar ze het meest nodig zijn of waar de kloof tussen wat iemand krijgt en werkelijk nodig heeft, het diepst is.

De verdeling van de middelen gebeurt als volgt:


Vorige week lanceerde Gezinsbond nog de campagne 'Genoeg gewacht'. De wachtlijsten voor zorgbudget zijn schrijnend en zorgwekkend lang.
Tijd voor actie dus! De petitie heeft na een weekje al veertienduizend handtekeningen mogen verzamelen. 

Teken jij nog mee? Dat kan via deze link