03 december 2018

Nieuw agentschap ‘Opgroeien’ voor alle jongeren en kinderen

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien.

De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep van het eengemaakte agentschap.

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Meer en betere afstemming op het terrein – plus een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak – zal leiden tot een betere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. 

Intens en boeiend

De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend.

Advies, (financiële) ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp maakt tijdens het opgroeien een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug opdat kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund weten wanneer het nodig is.

De naam ‘Opgroeien’ zal in eerste instantie gebruikt voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. Voor de directe contacten met kinderen, jongeren en hun gezinnen zal afhankelijk van de concrete dienstverlening en op maat van elke doelgroep gewerkt worden met aparte merken.

Personen met een handicap

Ook de doelgroep jongeren met een handicap wordt in het decreet concreet beschreven. Het gaat om de aansturing van het aanbod voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Ges+), van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).

De fusie zal tegen 1 januari 2020 operationeel zijn.