26 november 2018

Nieuw dagcentrum voor volwassenen met een beperking

Het Balanske is verheugd te kunnen aankondigen in september 2019 van start te gaan met een nieuw (collectief) dagbestedingsaanbod, met de uitbouw van een dagcentrum voor volwassenen met een beperking.

Met het dagcentrum bieden we een gevarieerd programma op maat aan voor schoolverlaters en jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het dagcentrum is dagelijks – ook tijdens de weekends – geopend tussen 9 en 16 uur.

De missie en visie is opgebouwd rond zorg, ondersteuning en traject op maat. Het uitgebreide aanbod richt zich naar creatieve, sportieve, arbeidsgerichte, recreatieve en inclusieve activiteiten, kortom naar een kwaliteitsvolle en nuttige dagbesteding vanuit de noden, wensen en interesses van elke individuele deelnemer.

Onder atelierwerking kunnen gebruikers interessante ateliers volgen zoals computer- ,bakkers-, tuin-, muziek- en crea-atelier. Daarnaast nemen we ook sport en beweging mee op in het programma en zetten we graag onze snoezelruimtes open voor gebruik. Onze focus ligt ook op inclusieve en/of arbeidsgerichte activiteiten, aangepast aan de wensen en talenten van onze gebruikers. Tot slot lanceert het dagcentrum doorheen het jaar zowel recreatieve als leerrijke uitstappen, activiteiten en evenementen.

Met de opstart van het dagcentrum bekijken we ook enkele praktische zaken mee. Zo bieden we de mogelijkheid tot opvang voor en na de dagbesteding. We voorzien in een eigen vervoersdienst die gebruikers van en naar het centrum kan brengen. Tot slot kan indien gewenst ’s middags ook een warme maaltijd worden genuttigd.

In september 2019 openen we het dagcentrum binnen de gebouwen van Het Balanske. In de loop van 2019 verwachten we de eerste steenlegging van de nieuwbouw voor dit dagcentrum – eveneens op hetzelfde adres. In de toekomst zal het dagcentrum zo over een volwaardige, eigen plek beschikken.

Wil je graag meer informatie over dit project? Wil je meer weten over de opstart of de activiteiten en werking van het dagcentrum? Of ben je een geïnteresseerde gebruiker?

Neem dan zeker contact op met Silke Willems via 016-63 90 21 of silke@balanske.be