06 december 2023

Vacature beleidsmedewerker

Het Balanske is van oorsprong een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend vrijetijdszorgcentrum gelegen in Tielt-Winge. Sinds de oprichting in 1992 wenden we ons tot kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, en hun brede context. Ons doel? Vrijetijdsbesteding op maat aanbieden voor de brede doelgroep én een plek zijn waar ouders met een kind met een beperking steun vinden bij elkaar en elkaar kunnen ontmoeten. Sinds 2018 behuizen we, ook in Tielt-Winge, dagcentrum de Kalebas waar (jong)volwassenen met een beperking terecht kunnen voor een zinvolle en kwalitatieve dagbesteding in ateliervorm. In de nabije toekomst staat de bouw en oprichting van een wooncentrum voor personen met een beperking op de planning, dit in Diest.

Om onze werking te garanderen kunnen wij rekenen op een team van verschillende coördinatoren in het jeugd- en sociaal werk, vormingsmedewerkers, orthopedagogen, enkele ondersteunende personeelsleden binnen administratie, communicatie en logistiek alsook een grote groep vrijwilligers. Zij worden ondersteund door de algemeen coördinator en de directie.

Jouw takenpakket

Als beleidsmedewerker sta je de directie en algemeen coördinator bij in de dagelijkse technische en financiële opvolging van de verschillende werkingen. Je zet tevens actief in op netwerking en zoekt mee naar nieuwe kansen voor de organisatie en financieringsbronnen hiertoe. In een eerste fase van je tewerkstelling ligt jouw focus daarnaast op het coördineren van het bouwproject te Diest (cfr. oprichting wooncentrum); je vormt hierbij een tandem met de directie.

Concreet bestaat jouw takenpakket onder meer uit volgende activiteiten:

- In een eerste fase, coördinatie van het bouwproject te Diest (cfr. oprichting wooncentrum), onder meer:

o Voorbereidend werk met betrekking tot aanvragen VIPA en Vlabinvest, inclusief opmaken declaraties en verslagen

o Coördinatie van aannemer en architect

o Opvolging van de werken

o Deelname aan de werfvergaderingen

o Oplossen van knelpunten in samenwerking met de beleidsverantwoordelijken

o Nauwgezet opvolgen van de financiële uitgaven en waar nodig bijsturen met communicatie naar de beleidsverantwoordelijken

- Ondersteuning van de directie en algemeen coördinator inzake het financieel beleid van de organisatie, onder andere het opstellen en opvolgen van de jaarlijkse begroting en signaleren van knelpunten, het beheer van aankopen, het actief op zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen/subsidies, etc.

- Aanspreekpunt inzake logistiek en techniek, zoals o.a. het beheer van energie en de werken gericht op energiezuinigheid, het beheer van herstellingen, digitale ondersteuning, etc.

- Deelname aan overleg met derden om samenwerking en belangen te behartigen, aan intern overleg met de beleidsverantwoordelijken en aan werkgroepen om nieuwe initiatieven of acties te ondersteunen

  Profiel

  • Als beleidsmedewerker ben je in staat conceptmatig en kritisch na te denken.
  • Je kan zelfstandig werken en bent beslissingsvaardig
  • Je zet concrete en gerichte acties op om doelstellingen te bereiken en spreekt daarbij je verantwoordelijkheidszin aan.
  • Je hebt sterke planvaardigheden en kan jezelf organiseren
  • Je bent stressbestendig en kan je flexibel opstellen in drukke periodes.
  • Je kan je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en past je communicatie aan aan de tegenpartij.
  • Je ziet deze job als een kans om jezelf verder te ontwikkelen en deze functie alsook de organisatie mee vorm te geven.
  • Je behaalde een masterdiploma.
  • Affiniteit met de zorgsector en doelgroep is een pluspunt. Een eerste ervaring in een beleidsfunctie is dat evenzeer.

  Aanbod

  • Een contract van 50% voor bepaalde duur van één jaar. Bij gunstige evaluatie door jou en door ons kan dit omgezet worden in een contract voor onbepaalde duur. De startdatum wordt in onderling overleg voorzien in het voorjaar van 2024.
  • Flexibele werkuren ter compensatie van avondvergaderingen.
  • Een collegiale sfeer, waar collega’s steeds voor elkaar klaarstaan.
  • Verloning volgens de barema’s van PC 329, L1.

  Plaats tewerkstelling

  HET BALANSKE
  Halensebaan 2 3390 TIELT-WINGE

  Solliciteren

  Wil je graag meer informatie over deze vacature, dan kan je contact opnemen met Stephanie Sneyers. Solliciteren voor deze vacature kan t.e.m. 21/1/2024 door je CV en motivatiebrief te mailen naar: stephanie@balanske.be.