23 mei 2019

Ons dagcentrum heeft nood aan financiële steun

In september 2019 opent in het huidige gebouw van Het Balanske een dagcentrum, De Kalebas. Opstartend zal het aan vijf jongvolwassenen vanaf 18 jaar een kwalitatief en zinvolle dagbesteding bieden. Het gaat om jongvolwassenen met een mentale en/of fysieke beperking eventueel in combinatie met Autisme Spectrum Stoornissen. Silke Willems zal de coördinerende rol van het dagcentrum voor haar rekening nemen.

De dagbesteding – van maandag tot en met vrijdag – houdt onder meer atelierwerking, sport, beweging, snoezelen en ook uitstappen in. De Kalebas biedt ook de mogelijkheid tot een warme maaltijd en tot opvang voor en na de dagbesteding en tot gebruik van de vervoersdienst.

In de loop van dit najaar verwachten we de eerstesteenlegging van de nieuwbouw voor dit dagcentrum – eveneens op hetzelfde adres. Verwacht wordt dat we deze nieuwbouw openen in het voorjaar van 2021.

Beperkte budgetten

In de aanloop naar de opstart van ons dagcentrum bemerken wij grote interesse. Alleen botsen onze gasten en wij op een financiële muur.
Het tarief per opvangdag in ons dagcentrum bedraagt om en bij de 105 euro, een tarief dat Het Balanske moet vragen om de dagelijkse werking van het dagcentrum (personeelskost, maaltijden, algemene kosten, vervoer, enz.) te kunnen financieren. Helaas kan maar 20 procent van de personen met een beperking, die recht heeft op een opvang van een dagcentrum, rekenen op tussenkomst van de Vlaamse overheid via de persoonsvolgende financiering (PVB). Ellenlange wachtlijsten zorgen ervoor dat ze hun plekje in onze opvang niet kunnen bemachtigen, omdat ze het niet kunnen betalen.

Sociaal fonds

Wij willen deze jongvolwassenen en hun ouders/mantelzorgers hierin tegemoetkomen. We wensen met een actie te starten om bedrijven te stimuleren ons ‘sociaal fonds Kalebas’ te steunen. Graag vragen wij bedrijven of zij één van onze gasten met een beperking tijdelijk financieel kunnen ondersteunen, tot wanneer deze persoon van een persoonsvolgend budget kan genieten. Deze eenmalige financiële bijdrage kan een belangrijke steun betekenen voor de persoon met een handicap om hem/haar de kans te geven gebruik te maken van het dagcentrum.

Indien jij een medewerker binnen een bedrijf bent of kent aan wie wij ons verhaal kunnen doen en interesse wekken om één van onze gasten te steunen, mag je altijd aan deze persoon onze aanvraag overmaken. 

Wij kunnen jou hiervoor bezorgen, op papier of digitaal:

· Een officiële introducerende brief naar bedrijven toe gericht. Wij kunnen deze personaliseren voor jou, zodat deze aan de juiste persoon binnen het bedrijf wordt gericht.
· Een folder van het dagcentrum, met meer uitleg over de opstart en werking.

Geef ons een seintje
indien jij hieraan jouw medewerking wenst te verlenen.
Wij danken jou van harte!