07 januari 2019

Personen met een handicap en zorgaanbieders vinden elkaar op nieuw digitaal platform

Het VAPH gaat samen met gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties een digitaal platform uitbouwen waar zorgvraag en zorgaanbod in de sector voor personen met een handicap elkaar makkelijker vinden.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vertegenwoordigers van o.a. gebruikersverenigingen gaven aan dat er door de invoering van de persoonsvolgende financiering nood is aan een platform waarbij zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Op dat platform kan de zorgvrager in contact komen met de zorgaanbieders, en kan de zorgaanbieder zijn aanbod rechtstreeks bekend maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap.”

De invoering van de persoonsvolgende financiering betekende een heuse omwenteling in de zorgverlening voor personen met een handicap. Waar vroeger de financiering door de overheid naar de zorgvoorzieningen stroomde en de mensen met een handicap rekenden op een plaats om daar ondersteuning te krijgen, is nu het mechanisme omgedraaid. De persoon met een handicap krijgt een persoonsvolgend budget waarmee hij onder meer naar een vergunde zorgaanbieder van zijn keuze kan stappen.

Zorgvraag en zorgaanbod kenbaar maken

Om de vraag naar zorg beter te laten aansluiten op het aanbod wordt nu een digitaal platform opgericht dat verder gaat dan de reeds bestaande ‘Wegwijzer’. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) neemt hiertoe het initiatief om zo gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties dichter en overzichtelijk bij de persoon met een zorgnood te brengen. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon met een handicap een ruimer zicht op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Daarnaast kan de persoon met een handicap zijn vraag dankzij het platform ook kenbaar maken. Zo kan zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden.

Overzichtelijker aanbod

Voor de persoon met een handicap bijvoorbeeld zorgt het platform voor een overzicht van vergunde zorgaanbieders van het VAPH. Maar daarnaast biedt het platform ook de mogelijkheid aan niet vergunde zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, gezinszorg of poetshulp, om op eenzelfde overzichtelijke wijze hun diensten voor te stellen. Eén plaats waar vele mogelijkheden tot ondersteuning terug te vinden zijn, maakt het voor de persoon makkelijker om zijn zorg op maat in te vullen.