24 mei 2018

Privacyverklaring

Het Balanske hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Balanske houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Lees meer hierover in het volledige document: GDPR-privacyverklaring-HB.pdf.

Met vragen en info betreffende het beheer van jouw gegevens kan je terecht bij het secretariaat.