06 maart 2018

Renovaties in de snoezelruimte

Wist jij al dat er op heden renovaties aan de gang zijn in onze snoezelruimte? De fluokamer en de achterliggende muziekruimte zullen tot het einde van de werken niet toegankelijk zijn voor bezoekers. De fluokamer werd volledig leeg gemaakt en vergroot, de witte ruimte hiernaast werd hierdoor een stukje kleiner. De fluokamer zal een nieuwe invulling krijgen, maar wat het precies wordt houden we voorlopig nog eventjes geheim. 

De nieuwe snoezelkamer zal aan het begin van de maand juni klaar zijn en toegankelijk voor het grote publiek. Kom jij een kijkje nemen?