06 oktober 2020

Snoezelen breidt uit met snoezeltuin

Het Balanske brengt het snoezelen naar buiten. Het Regionaal Landschap Noord-Hageland is gestart met de aanleg van een mooie snoezeltuin. Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa, zette de eerste spadesteek samen met directeur Bert Van der Stappen en Wim Boonen, coördinator bij Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Door de jaren heen richtte Het Balanske zeven mooie snoezelruimten in waar personen met een beperking tot ontspanning of ontdekking komen.

De snoezeltuin wordt een inspiratietuin waar beleving en prikkeling voor de gebruiker centraal staan. Naar uitwerking toe ligt de focus op het harmonieuze geheel tussen plant en dier, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. Bij de inrichting van de snoezeltuin wordt rekening gehouden met de streekidentiteit en biodiversiteit en wordt bewust gekozen voor streekeigen beplanting en waterdoorlatende materialen.

Wat in de tuin met educatieve hoek, speelzone en rusthoek zal worden opgenomen:

  • Een free podium in grascirkels
  • Een rolstoeltoegankelijk amfitheater met zitstammen
  • Een multifunctionele sportzone
  • Een wilgenhut
  • Een zandbak
  • Snoezelobjecteven zoals een muziek- en voelboom, buitenspiegel.

Gezinnen en groepen zoals leefgroepen van voorzieningen en klasgroepen buitengewoon onderwijs, maar ook onze eigen speelpleinwerking zullen bij de reservatie van de snoezel de snoezeltuin kunnen gebruiken. We verwachten dat dit mogelijk is vanaf het voorjaar 2021.

Van de conceptfase tot de uitwerking en aanplanting is rekening gehouden met de verlangens van animatoren, medewerkers, management en ouders. 

Het concept van de snoezeltuin is uitgewerkt door Regionaal Landschap Noord-Hageland. Het initiatief werd als plattelandsproject ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangt hiervoor 19.770 euro subsidies.

Wij kijken uit naar de finalisering!

Hieronder een blik op het inrichtingsplan! Van zodra de tuin aangelegd is, volgen er zeker mooie foto's!