21 oktober 2019

Studenten UCLL werken snoezelkoffer uit

Een enthousiaste groep studenten van de opleiding graduaat orthopedagogie aan het UCLL wil als project een snoezelkoffer uitwerken voor het Balanske. Om deze helemaal waardevol in te vullen, vragen we om jullie bijdrage!

Als uitbreiding van ons snoezelaanbod willen we een snoezelkoffer aanbieden aan de deelnemers voor gebruik in de eigen, vertrouwde omgeving. Deze snoezelkoffer wordt gebruikt door gezinnen die komen snoezelen, maar ook door onze verschillende groepen (scholen, voorzieningen, …)
Voor de investering in dit materiaal zijn wij op zoek naar financiële bijdragen.

Heb je interesse om je rol als sponsor op te nemen voor dit project, dan kan je een vrij bedrag storten op het rekeningnummer BE44 7360 6529 8545 met de vermelding ‘snoezelproject UCLL’
Wenst u een fiscaal attest van uw gestort bedrag, gelieve het sponsorbedrag dan te storten op volgend rekeningnummer; BE97 7343 5718 7149 met dezelfde vermelding ‘snoezelproject UCLL’.
Gelieve dit bedrag ten laatste op 13 november 2019 te storten.

Vanaf dat moment gaan de studenten aan de slag: ze bekijken welke aankopen ze kunnen realiseren met het gesponsorde bedrag. Daarna volgt de praktische uitwerking. Bij de ingebruikname van de koffer laten we jullie graag kennismaken met de inhoud. Onze groepen zullen er zeker en vast veel plezier aan beleven.

Wanneer u sponsort, nemen wij u graag mee op onze sponsormuur op!

Enquête rond snoezelen

De studenten stelden ook een enquête rond snoezelen op. Zo wil de projectgroep meer inzicht krijgen in hoe begeleiders kijken naar het concept snoezelen.
Deze enquête is volledig anoniem en zal slechts enkele minuten in beslag nemen.
Je kan de enquête hier starten
.

Wij bedanken de studenten Andy, Sylvie, Zoë, An, Marie en Martin alvast voor hun inzet en zijn zeer benieuwd naar het resultaat!