12 oktober 2017

Veilig naar Het Balanske dankzij fietsoversteek

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt van 16 oktober tot 1 december 2017 een fietsoversteek aan op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge ter hoogte van het kruispunt met de Looikenstraat.

Planning van de werken

De werken starten in de week van 16 oktober en zullen ongeveer 6 weken duren. De werken zijn gefaseerd per rijrichting, in de eerste twee fasen wordt er telkens één rijrichting ingenomen. In de derde fase wordt de rijweg vernieuwd over de volledige breedte van de weg.

Kruispunt afgesloten

Tijdens de werken wordt de Looikenstraat doodlopend aan beide kanten van het kruispunt met de gewestweg Gouden Kruispunt. Op de gewestweg kan het verkeer de werfzone afwisselend passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten (alternerend verkeer).

Omleiding voor één dag

Op de laatste dag van de werken wordt de werfzone volledig afgesloten en is er geen doorgaand verkeer mogelijk op het Gouden Kruispunt. Het verkeer wordt omgeleid via de Tiensesteenweg en de Leuvensesteenweg.