14 maart 2024

Vermeld correcte informatie bij gift

Wil je Het Balanske steunen met een gift? Vergeet dan niet om de juiste informatie te vermelden.

Een gift overmaken kan je op het rekeningnummer BE97 7343 5718 7149 van Het Balanske.
Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Om voor een gift in 2024 (belastingen 2025) een fiscaal attest te kunnen uitreiken moeten wij verplicht het rijksregisternummer meegeven.
Mogen wij aan de gulle schenkers van een gift dan ook vragen om bij de mededeling mee te geven: 'gift 2024 + het rijksregisternummer'.

Dit nummer vind je links bovenaan op de achterzijde van je ID-kaart. 

Heel erg bedankt voor jouw steun!