07 januari 2019

Vernieuwde aanpak voor persoonlijke assistentie van kinderen en jongeren met een beperking

De Vlaamse Regering trok de voorbije jaren aanzienlijk meer budget uit voor de toekenning van PAB’s voor minderjarigen. Deze budgetten vormen als het ware een rugzak met een budget op maat van de jongere met een zorgvraag. De voorbije jaren ging het telkens over een budget van om en bij de 7,5 miljoen euro, dat staat voor meer dan 200 extra PAB-toekenningen per jaar.

Door de oude spelregels konden gezinnen die tot op heden lang wachten op die ondersteuning of jongeren die in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijven niet in aanmerking komen voor een toekenning van een PAB.

Hiermee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de bezorgdheid van ouders om, behalve in zeer acute situaties, het systeem ook voor langer wachtende gezinnen toegankelijker te maken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We trekken in 2019 niet alleen het budget verder op naar 12 miljoen euro, we wijzigen ook de regelgeving. Zo maken we ook voor gezinnen die al lang wachten op een PAB een toekenning mogelijk. Hiermee kunnen we preventief de draagkracht van gezinnen verhogen.”