08 september 2020

Vormingen lager en secundair onderwijs zitten in nieuw jasje

Onze vormingen rond handicap en beperking voor het lager onderwijs en voor het secundair onderwijs steken in een nieuw jasje! Om dat te vieren geven we een gratis vorming aan een lagere schoolklas (t.w.v. 7,5 euro/leerling) en eentje aan een secundaire schoolklas (t.w.v. 7,5 à 9 euro/leerling) weg!

Wil jij een gloednieuwe vorming voor jouw klas winnen?

Doe mee aan onze wedstrijd! Laat ons in drie zinnen weten waarom je deze vorming wil winnen. Wie weet ontvangen we jouw klas binnenkort in Het Balanske, of komen we naar jouw klas. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met 30 oktober 2020. Dan maken we ook de twee winnaars bekend op onze website en Facebookpagina.
Je wordt persoonlijk op de hoogte gebracht dat jouw klas de winnaar is. Zo kunnen we meteen een datum inplannen.

Wat is er nieuw binnen de vorming voor de lagere school?

 • Nieuwe inleefopdrachten!
 • Het mogen voelen en gebruiken van specifieke materialen zoals een rolstoel, aangepast bestek, …
 • Aanleren van enkele leuke gebaren.

Deze vorming duurt 2 uur. 

Onderwijsdoelen lager onderwijs

Met deze vorming "beperkingen en snoezelen" streven we een aantal belangrijke onderwijsdoelen-eindtermen van het lager onderwijs na:

 • Zich inleven in anderen in situaties die dicht bij de eigen belevingswereld liggen.
 • Ervaren hoe men eenzelfde situatie op dezelfde wijze of anders kan beleven en er verschillend op kan reageren.
 • De eigenheid en grenzen van anderen respecteren.
 • In omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
 • In het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en de behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen.
 • De mogelijkheden kennen die in onze samenleving bestaan voor de zorg en opvang van personen met een handicap/beperking.
 • Attent zijn voor de noden en de verwachtingen van personen met een handicap in onze maatschappij.
 • Zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

Wat is er nieuw binnen de vorming voor de secundaire school?

 • De vorming is interactiever
 • We spelen een spel waarbij er kritisch stilgestaan wordt bij een aantal dilemma’s rond personen met een handicap in onze maatschappij.
 • En als kers op de taart: je MOET je smartphone gebruiken tijdens onze vorming!

Deze vorming duurt 2 uur. Met toevoeging van de inleefopdrachten rond handicap duurt de vorming 3 uur. 

Onderwijsdoelen secundair onderwijs

Met deze vorming "beperkingen en snoezelen" streven we een aantal belangrijke onderwijsdoelen-eindtermen van het secundair onderwijs na:

 • Constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • Rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
 • Ter discussie stellen van gegevens, handelwijzen en redeneringen a.d.h.v. relevante criteria.
 • Onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
 • Respectvol en constructief omgaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • Doorprikken van vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.
 • Omgaan met verscheidenheid.
 • Zorg dragen voor de eigen toekomst en de toekomst van een ander.


Coronaproof vorming

Wanneer uitstappen nog niet mogelijk zijn binnen het schoolleven dit najaar 'of voorjaar 2021), dan stellen we graag voor om ter plaatse te komen. Uiteraard dragen wij mondmaskers en zijn alle gebruikte materialen ontsmet. Wij verzekeren jouw school van een coronaproof vorming.

Meer informatie over deze gloednieuwe, coronaproof vorming? Contacteer vormingscoördinatoren Asja Heusdens of Sophie Massy: 016 63 90 21.