Het Balanske is pionier in het zoeken naar innoverende projecten waarbij de levenskwaliteit van hun doelgroep vergroot. In het verleden werden zeven snoezelkamers ingericht. Van heinde en verre komen mensen naar Tielt-Winge om hiervan te genieten. Na het even succesvolle watersnoezelen wil Het Balanske vanaf 2021 inzetten op een snoezeltuin.

Deze snoezeltuin is een inspiratietuin met tal van groene belevingsplekken die duurzaamheid, beleving, recycling en lange termijn als gemeenschappelijke factor met zich mee dragen. Uniek aan dit project is dat de inspiratietuin niet wordt ingericht als een klassieke speeltuin met speeltoestellen en traditionele beplanting. De verschillende groene belevingsplekken opgebouwd met streekeigen accenten en elk met hun eigen specifieke karakter, spreiden zich over heel het terrein en vormen samen één geheel. Elke belevingsplek is een systeem naar voorbeeld van de natuur, gebaseerd op natuurlijke kringlopen en ecosystemen. Het geheel wordt zo ontworpen dat alle planten en dieren harmonieus samenleven. De groene belevingsplekjes vormen de ingrediënten, ze zijn complementair aan elkaar en zorgen voor het prikkelen van de zintuigen.

De tuin wordt zodanig ingericht dat er weinig onderhoud is: de tuin volgt het natuurlijk proces van afsterven en verjonging. De beplanting en de educatieve inrichting wordt precies gekozen vanuit het doel om een onderhoudsarme tuin te zijn.

Participatieve aanpak

In dit project zetten we in op een sterke betrokkenheid van animatoren, het management, ouders, vrienden en uiteraard de doelgroep zelf. Samen gaan we aan de slag met het Regionaal Landschap Noord-Hageland om deze tuin op een participatieve manier tot stand te laten komen. Vanaf de conceptuitwerking van de snoezeltuin tot de uitwerking en aanplanting houden we rekening met de verlangens van de betrokkenen en de kansen die er zijn.

Gezamenlijke leermomenten

Omdat Het Balanske geen ervaring en know how heeft van vergroening , plattelandsbeleving of streekeigen aanplanting, werken we samen met het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de uitwerking van het concept en inrichtingsplan en de aanleg van de snoezeltuin enerzijds en de begeleiding van het participatieve traject anderzijds.

Het integrale project rond de snoezeltuin en de integratie hiervan in de bredere regio van het Hageland is slechts mogelijk dankzij de middelen van dit LEADER-fonds. Zowel het inhuren van de nodige kennis en ervaring bij het Regionaal Landschap Noord-Hageland als de aanleg of uitvoering van de prikkeltuin is voor Het Balanske onontbeerlijk voor het slagen van dit project.

De aanleg van de snoezeltuin is volop aan de gang. Wanneer de werken voltooid zijn, berichten wij dit op deze pagina en in onze nieuwtjespagina.

Wij danken alle partners voor het welslagen van dit project.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief