22 december 2022

Inschrijven voorjaar 2023, verhoging deelnameprijzen

Het nieuwe jaar komt er stilaan aan. Dat wil zeggen dat inschrijven voor o.m. de sportdiensten voor volgend voorjaar mogelijk is.

Het is mogelijk om in te schrijven voor het voorjaar 2023 voor:
omnisport en Kick-Fun en dans, of een combinatie van twee sportlessen. Dans vindt plaats in Het Balanske, omnisport en Kick-Fun in de sporthal achter Het Balanske;
G-basket, voor jongeren vanaf 14 jaar. Zij trainen in de sporthal van Boutersem.
United by Wheels, voor personen met een fysieke beperking. Zij trainen in de sporthal van Boutersem.

Wil je nieuw mee opstarten voor één van de sportlessen? Dat kan zeker! Heb je vragen, neem dan contact met coördinator Lotte Uytterhoeven.

Voor de deelnemers van Leren Spelen, het muziekatelier en Balanske Band alsook cybersnoezel is het eveneens noodzakelijk opnieuw in te schrijven.

Zij en nieuwe deelnemers kunnen via mail contact opnemen om een planning voor januari-juni op te maken::
- voor Leren Spelen: stuur een mailtje naar Fien Meesters.
muziek & Balanske Band: stuur een mailtje naar Hilde Van Belle.
cybersnoezel: stuur een mailtje naar Lotte Uytterhoeven.

Breng je inschrijving tijdig in orde, d.w.z. ten laatste voor aanvang van het tweede lesmoment (eerste lesmoment kan als proefles gelden).

Ingeschreven = deelnemen aan de activiteit

Mogen wij ook vragen om voor andere losse activiteiten zoals bv. Lillebie, Speel-eo-Doe! jouw inschrijving na te komen? 
Ben je ingeschreven, maar kan je niet komen, laat dan een week vooraf weten dat het niet lukt. Indien de annulering ons minder dan 7 dagen op voorhand bereikt, rekenen we alsnog de inschrijvingskost aan. (uitzonderingen kunnen gemaakt worden bij overmacht of ziekte met ziekte-attest).

Verhoging deelnameprijzen

Vanaf 1 januari 2023 zijn ook wij helaas genoodzaakt om prijsstijgingen door te voeren gezien de verschillende hoge kosten waarmee we als organisatie geconfronteerd worden. Dit geldt voor alle diensten en activiteiten en maakt het mogelijk om een kwalitatieve werking te kunnen blijven garanderen. Op onze website bij het aanbod en elke activiteit vindt je de aangepaste prijzen. Ook voor de snoezel verhogen we de deelnameprijs per persoon naar 6 euro per persoon per sessie. Begeleiders van scholen en groepen krijgen nog steeds gratis toegang.